геологоразведка

Геологічні роботи на об’єкті: «Капітальний ремонт фасаду спортивного комплексу стадіону “Металург” ДЮСШ №1 по пр. Металургів,5 м. Кривий Ріг, 50006» виконані спеціалістами «Геобест».

Інженерно-геологічні вишукування

При виконанні інженерно-геологічних вишукувань на геології ділянки пробурено 2 свердловини по 12 м. Після закінчення буріння свердловини були ліквідовані (затампоновані вибуреною породою). Для визначення хімічного складу ґрунтових вод і їх агресивної дії на бетон будівельних конструкцій відбирались проби ґрунтової води.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

У геоструктурному відношенні досліджуваний район розташований в межах Криворізько-Кременчукської структурно-фаціальної зони.

Геологія

У геології, як і щита в цілому, беруть участь два структурних поверхи:

1) Нижній – складно побудований кристалічний фундамент, складений метаморфізованими вулканогенно-осадовими і гранітоїдними утвореннями докембрію. Поверхня кристалічного фундаменту не рівна, глибина залягання кристалічних порід збільшується з півночі на південь. В межах досліджуваної території  кристалічні відклади залягають на глибині 60-80 м.

2) Верхній структурний поверх (платформний чохол), який на більшій частині району плащеподібно перекриває кристалічні породи з різко вираженою кутовою і стратиграфічною незгідністю. Має переважний розвиток у межах великих депресіях.  Його особливості виражаються порівняно простою будовою розрізу з горизонтальним або дуже пологим заляганням відкладів. При цьому структурний план крейдово-палеогенових та неогенових відкладів, розділених стратиграфічною незгідністю та тривалою перервою в осадконакопиченні, характеризується деякими відмінностями, що пов’язані з різним характером тектоніки протягом крейдового, палеогенового, неогенового та четвертинного періодів.

Геологічні дослідження

Геологічні дослідження проводились на Східноєвропейської рівнини, Степової зони, Північностепової підзони, розташовуючись в межах Південно-Придніпровської схилово-височинної області.

Геологія ділянки відносно рівна, з регіональним уклоном в південному напрямку, вбік безіменної балки, яка має коритообразну форму. У балці створено велику кількість штучних водойм-ставків, які мають тісний гідрогеологічний зв’язок з першим від поверхні водоносним горизонтом і відіграють важливу роль у живлені підземних вод, а також у регулюванні поверхневого стоку.

Можливо Вас зацікавить: геологія ділянки

Насипний ґрунт (ІГЕ-1) класифікується як перекопаний і переміщений ґрунт, відсипаний без ущільнення, не однорідний, рихлий. Насип не злежана. Згідно з таблицею Е4 додатка Е ДБН В.2.1-10-2009 розрахунковий опір (Ro) для ІГЕ-1 прийнятий рівним  90кПа.

Висновком інженерних вишукувань можна сказати, що слід передбачати обвалування, штучне підвищення поверхні території, споруди по регулюванню і відведенню поверхневого стоку, дренажні системи і інші захисні споруди.

геологические изыскания

Опубліковано

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *