Інженерно-геологічні вишукування у Полтавській області

Інженерно-геологічні та геодезичні в м.Глобино Полтавської області виконано підрозділом інженерної геології та геодезії інженерного центру «Геобест»

В адміністративному відношенні геологія земельної  ділянки розташована в центральній частині м.Глобино Полтавської області.

У геодезичному та геологічному  відношенні досліджувана територія відноситься до середньодніпровської лівобережної терасовій рівнині (Градизька тераса) на палеогеновій основі, розташовуючись на Яготинській рівнині (морена тераса Дніпра) та представляє собою степову рівнину розчленовану ярово-балковою системою.

Геологія земельної ділянки

Раніше до забудови території зниження мало витягнуту дугоподібну форму та з’єднувалось із пр.Сухий Омельник 1,8 км східніше елеватору. В наслідок забудови м.Глобино, будівництва залізничної дороги, відбулося пересипання нижньої частини водороздільної рівнини та засипання днища витягнутої дугоподібної балки, в результаті чого, були сформовані численні невеликі за розмірами (50м на 100-200 м) замкнуті зниження, які є акумуляторами поверхневого стоку. В період інтенсивного випадання атмосферних опадів, замкнуті зниження збирають поверхневу воду із вододільних просторів, із  подальшим її інфільтруванням в ґрунтові води. В результаті чого рівень ґрунтових вод піднімається, підтоплюючи при цьому прилягаючі території.

У природних умовах потік ґрунтових вод першого від поверхні водоносного комплексу спрямований в північно-східному напрямку із боку вододільної рівнини в бік русла пр.Сухий Омельник. Характер гідроізогіпсс на південно-західній окраїні м.Глобино (район замкнутих знижень), свідчить про інфільтрацію води із застійних замкнутих знижень в ґрунтові води, створюючи при цьому купола розтікання.

Можливо вас зацікавить: геологія земельної ділянки

Істотний вплив на зменшення глибин залягання рівня ґрунтових вод (підтоплення території Глобинського елеватора СП «Нібулон»)  в останні роки зробили техногенні фактори. До них ставиться витоки води з водо несущих комунікацій і споруд на території елеватора розташованих на березі водойми №1, котра являється акумулятором поверхневого і підземного стоків.

Інженерні вишукування

Гідрогеологічні роботи на період інженерних вишукувань підтвердили підтоплений стан території елеватора СП «Нібулон»  (глибина залягання рівня ґрунтових вод до 3,0 м).

Глибина залягання рівня ґрунтових вод на період досліджень у межах геології ділянки елеватора СП «Нібулон» в залежності від рельєфу змінюється від 0  до 2,2 м.

Можливо вас зацікавить: гідрогеологічні вишукування 

Режим першого від поверхні водоносного комплексу непостійний і залежить від кліматичних і техногенних факторів. Рівень ґрунтових вод четвертинного водоносного горизонту піддається сезонним коливанням. Середня багаторічна сезонна амплітуда коливання рівня ґрунтових вод становить 1,5м.

В геолого-літологічному відношенні, ділянка робіт складена четвертинними суглинисто-супіщаними  ґрунтами потужністю до 20 м, залягаючи на харківській піскуватій глині, яка в межах досліджуваної ділянки є відносним водовідривом для першого від поверхні водоносного комплексу. Абсолютна відмітка крівлі харківських відкладів складає 76,0 м.

геология участка Полтава

Опубліковано

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *