геология для строительства

Інженерно-геологічні та геодезичні дослідження виконані інженерним центром геобест для реконструкція міських очисних споруд каналізації м.Костянтинівка Донецькій області. Інженерно-геологічні та геодезичні дослідження проведені з метою уточнення геологічної будови і гідрогеологічних умов.

Інженерно-геологічні дослідженння

Територія геологічних і геодезичних робіт відноситься до західної околиці Донецького кряжа.                            В геоморфологічному відношенні ділянка геологічних і геодезичних робіт, знаходиться в зоні зчленування Центрально-донецької структурно-денудаційної рівнини з Макіївського-Дебальцевській ерозійно-денудаційних сильно розчленованою рівниною. Місцевий ухил полого знижується в північно-західному напрямку в сторону русла р.Кривий Торець. Геологія ділянки складена техногенними формами рельєфу (котлованами, відвалами виробництва, насипами та ін.). Слід зазначити, що підземні води в багатьох випадках забруднені стічно-промисловими водами. Реконструйовані очисні споруди розташовані на території з широким поширенням наземних і підземних лінійних споруд.

Можливо вас зацікавить: геологічна зйомка

Територія частково асфальтована, на ділянках вільної від інженерних споруд ростуть дерева та чагарникова рослинність. На території можуть бути старі невидимі підземні споруди. Планування поверхності, що проводилася в процесі будівництва, будівництво підземних споруд, водогінних комунікацій призвело до утворення насипних ґрунтів потужністю до 4 м. На період досліджень очисні споруди знаходяться в аварійному стані, на підсобних цегляних спорудах спостерігаються тріщини, з водогінних комунікацій і промислових резервуарів відбувається витік неочищених стічних вод. В геоморфологічному відношенні геологія ділянки ОС розташована в межах прав корінних-го схилу долини р.Кривий Торець, з долинно-балковим типом рельєфу. Ухил поверхні спрямований в північно-західному напрямку в сторону русла р.Кривий Торець, що є головною для першого від поверхні водоносного горизонту. Абсолютні позначки поверхні землі майданчики ОС змінюються в межах 97-115 м.

Геологія ділянки

Геологія ділянки представлена ​​з поверхні:

  1. Сучасними техногенними відкладами – насипними грунтами (суглинком з грудками грунту, пісок, будівельне сміття, нерівномірної щільності), невитриманою потужністю 0,8-3,2м – ІГЕ-1. Найбільші потужності насипних ґрунтів виділені на ділянках, які примикають до інженерних споруд.
  2. Під насипними грунтами і в місцях їх відсутності з поверхні залягають сучасні елювіальні відкладення, представлені грунтово-рослинним шаром (супісок гумусне із залишками напіврозкладених коренів рослин від чорного до темно-бурого кольору), потужністю 0,6-1,0 м – ІГЕ -2.
  3. Підстилаються сучасні відкладення нижньо-верхньочетвертично-елювіально-делювіальнимі відкладеннями представленими:

– дрібнозернистим піском, глинистим, пухким, від жовто-бурого до рудого кольору, витриманою потужністю від 0,0 до 0,9-1,9 м – ІГЕ-3;

– пісчаний супіском, від жовтого до темно-бурого кольору, від твердої до пластичної кон-сістенціі, потужністю від 0,0 до 1,7 м – ІГЕ-4;

– легким суглинком, жовто-бурого кольору, з включенням карбонатних стягнень, місцями опісчанення, від напівтвердої до пластичної (туго-, м’якопластичної) консистенції, потужностю від 0,0 до 1,5 м – ІГЕ-5;

– середнім суглинком, від жовто-бурого до червоно-бурого кольору, з включенням карбонатних стягнень, місцями опісчанення, тугопластичної консистенції, потужністю від 0,0 до 0,6-1,1 м – ІГЕ-6;

  1. З глибини 2,2-5,0 м четвертинні відкладення підстилаються верхньокарбоновими відкладами представленими:

– легким суглинком, слюдисто, нерівномірно пофарбованого зеленувато-рудого кольору, плямами, місцями опісчанення, від напівтвердої до тугопластичної консистенції, потужністю до 3,5 м – ІГЕ-7;

– середнім суглинком, опісчанення, слюдисто, жовто-сірого кольору з зеленуватим відтінком, від напівтвердої до м’якопластичної консистенції, потужністю до 5,7 м – ІГЕ-8.

Геолого-літологічний розріз в межах мулових майданчиків представлений з поверхні заілення супіском, темно-бурого до чорного кольору, потужністю 0,35 м, що підстилає мілкозернистимпіском, рудого кольору, потужністю 0,95 м. З глибини 1,3 м залягає руда супісь, потужністю 0,7 м, яка з глибини 2,0 м підстилає легким опісчаненним суглинком, жовто-бурого в покрівлі темно-бурого кольору, розкритою потужністю 3,0 м.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

Комплекс очистних споруд м.Констянтинівка включає різноманітні наземні и підземні інженерні спорудия, коммунікації, очисні ємності та ін. Каналізаційні стоки після проходження системи очищення по підземному трубопроводу скидаються в р.Кривий Торець, що розташовується західніше від очисних споруд. Для оцінки впливу ОС на поверхневі і підземні води, були відібрані проби води вище ОС по потоку ґрунтових вод (скв.6), нижче по потоку (скв.2), грунтові води в межах біоставків (скв.1), в межах майданчика ОС (скв.8 і скв.9), а також проби стічної води до і після очищення, проби води в р.Кривий Торець вище і нижче за течією скидання умовно очищених стоків. З вище наведених результатів хімічних аналізів слід відзначити, що стічні води після проходження через систему очисних споруд, фактично хімічний склад не мають, за винятком незначного зменшення зміст окремих компонентів таких як зважені речовини, що свідчить про несправність ОС, і необхідність їх реконструкції .

геологические изыскания

Опубліковано

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *