Назва Опис Посилання на документ
Геодезичні дослідження ВИМОГИ ДО ЦИФРОВИХ ТОПОГРАФО – ГЕОДЕЗИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ М 1500 Завантажити
   ГОСТ 28441-99 Завантажити 
   ДБН В.1.3-2_2010. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ У БУДІВНИЦТВІ Завантажити 
   Закон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність Завантажити 
  Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах Завантажити 
  Основні положення створення топографічних планів Завантажити 
Геологічні дослідження ДБН В.1.1-12 2014 Будівництво у сейсмічних районах України Завантажити 
  ДБН В.2.1-10-2009. ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД Завантажити 
  ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класифікація Завантажити 
  ДСТУ Б В.2.1-9-2002 Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням Завантажити 
  ДСТУ Б В.2.1-22 2009 просідання Завантажити 
Інженерні дослідження ДБН А 2.1-1-2014 (друга редакция) Інженерні вишукування для будівництва Завантажити
  ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва Завантажити
  ДСТУ Б А.2.4-4 2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної документації Завантажити