Межа – це визначення кордону земель юридичним шляхом. Вона являє собою фрагмент ділянки майнової власності. Цей фрагмент належить одночасно двом власникам, тому жоден з них не має права приймати рішення щодо володіння і будівництва на цій ділянці на власний розсуд. Тому геодезичні роботи по встановленню і закріпленню межі і площі земельної ділянки, з офіційним підтвердженням в Державному реєстрі – важлива процедура при оформленні документів на землеволодіння. Утвердження і відновлення меж власної ділянки землі – це єдиний спосіб відносин між власниками. Процедура розмежування є різновидом інженерних кадастрових робіт на погодження меж земельної ділянки з зацікавленими особами, і дає юридичне право на володіння землею з відповідним записом у реєстрі.

Фактори, що впливають на погодження меж

Діюче законодавство передбачає необхідність узгодження меж з власниками сусідніх територій для затвердження форми межового плану земельної ділянки. Встановлення меж земельної ділянки відбувається без участі зацікавлених власників в таких випадках:

 • розташування межі земельної ділянки є державним земельним володінням, що має особливу цінність. У них входять ліс, природні заповідники, сільськогосподарські території та охоронювані державою об’єкти;
 • місце розташування земельної ділянки межує з природними або штучними об’єктами державного значення з підтвердженням відомостей в кадастрових записах;
 • територія для узгодження місця розташування краю земельної ділянки є державною територією з лінійними об’єктами або відведено для будівництва лінійних об’єктів.

Щоб визначити місце для встановлення меж, необхідно звернутися до наших спеціалістів. Відповідальність за узгодження кордону землеволодіння з сусідськими територіями приймає на себе замовник геодезичних робіт. Процедура погодження межових кордонів між сусідами необхідна за умови:

 • земельні території є приватною власністю сусідів з підтверджуючими документами на володіння землею;
 • земельні ділянки сусідських територій внесені до державного облікового реєстру і вказані в записах землевпорядних документів;
 • записи в реєстрі про погодження меж земельної ділянки суміжними землекористувачами  є достовірною інформацією;
 • межі з сусідськими територіями були враховані землевласником в результаті інженерних кадастрових робіт;
 • відновлення меж земельної ділянки.

У процесі узгодження визначення меж земельної ділянки мають право брати участь як самі землевласники, так і уповноважені землевласником представники з, підтверджуючими правову компетентність, нотаріально завіреними документами.

Порядок проведення узгодження межі

Акт погодження меж земельної ділянки між сусідніми територіями – це документ з чітко регламентованими параметрами землеволодіння і вказаною загальною площею земель. Даний документ підтверджується підписами з обох сторін, що є гарантією згоди на встановлені межі. Відомості про кордон землеволодінь записуються в кадастровій карті.

Процедура проведення погодження меж земель проводиться нашою геодезичною організацією в наступному порядку:

 • виконується топографічне фотографування земельної ділянки;
 • результати роботи передаються безпосередньо інженеру, який здійснює кадастрову діяльність;
 • інженер перевіряє відомості про межі землеволодінь в Державному реєстрі, збирає, аналізує документи, що стосуються даного місця;
 • при відсутності документів кордони землеволодіння визначаються тими будівлями і природними факторами, які виконують функцію огорожі не менш як 15 років;
 • відбувається пошук контрольних знаків на території;
 • досліджується і оцінюється стан території на наявність опорних межових знаків;
 • визначаються місця повернення межі вздовж земельної ділянки;
 • за формою фігури, яка утворилася в процесі встановлення координат, через проекцію кордонних ліній земельної ділянки по горизонталі, обчислюється загальна площа землеволодіння;
 • складається Акт про погодження меж між власниками;
 • відбувається прописування акта про межування землі власниками;
 • складається креслення з параметрами землеволодіння;
 • до межового креслення додається акт про межування;
 • кадастровий план відправляють до Державної кадастрової палати;
 • вся інформація записується в кадастровому реєстрі.

Процедура оформлення актів про межування регламентована законом «Про кадастровий облік нерухомого майна». Окрім того ми виконуємо винесення меж земельної ділянки в натуру.