геология участка

Вишукування під будівництво «Каналізація у с Підгородньому, Дніпропетровська  область».

На геології ділянки по трасі каналізаційного колектору пробурено 5 свердловин глибиною 3,5-5,0м.

Геологія

Найбільш давніми породами в районі досліджень є кристалічні породи докембрію, представлені сірими середньозернистими біотитовими плагіогранітами, гранітами, гранодіоритами й діоритами, що залягають на глибині більш як 65 – 130 м. У північно-східному напрямку, убік Дніпровсько-Донецької впадини, тріщинуваті кристалічні породи архей-протерозою різко занурюються.

Палеозой-Кайнозойські відклади представлені корою вивітрювання кристалічних порід, яка не має суцільного поширення по площі й не витримана по потужності. Поширення  кори вивітрювання тісно зв’язане з поверхнею кристалічного  фундаменту й сучасним рельєфом місцевості.

Палеогенова система представлена відкладами київської та харківської свитами.

Відклади київської свити. Залягають на кристалічних породах докембрію й корі їх вивітрювання; перекриваються відкладами харківської свити. Відклади київської свити складені сильно глинистими кварцовими пісками й піщаниками, що замішуються по площі, а також мергелями й мергелястими глинами. Піски дрібнозернисті, іноді щільно зцементовані вапняно-глинистим цементом у піщаник. Вище по розрізу піски поступово зміняються пісчано-мергелистою породою зеленувато-сірого кольору, та піщанистим мергелем голубувато-сірого кольору. Потужність горизонту залежить від глибини депресії  кристалічного фундаменту. Мергельний горизонт складний глибоководними мергелями й мергелястими глинами, голубувато-сірими із зеленуватим відтінком, щільними, часто глинистими. Глини світло-сірі, мергелясті. У цій товщі часто зустрічаються вапняні або глинисті алевроліти, що фаціально заміщають мергелі. Потужність київських відкладів досягає 15-20 м.

Відклади харківської свити представлені глинистими глауконітовими пісками й зеленуватими піскуватими глинами. Залягають вони на розмитій поверхні київської свити, на глибинах 13 – 20 м. Перекриваються середньо-верхньочетвертинними алювіальними відкладами надзаплавної тераси.

Загальна потужність палеогенових відкладів становить 35 – 45 м.

Нерозчленована товща алювіальних неогенових відкладів розвинені на корінних схилах долини ріки Кільчень, в межах досліджуваної ділянки розмиті. Залягають вони на відкладах харківської свити. Перекриваються зеленувато-сірими, маслиновими й червоно-бурими глинами й суглинками. Представлена товща, в основному, пісками із прошарками глин. Піски світло-сірі, зеленувато-сірі, різнозернисті, потужністю 15-25м. Глини сірі, зеленувато-сірі, щільні, легкі, у нижній частині піщанисті, потужністю 2-4м.

Нерозчленована товща пліоцен-нижньочетвертинних червоно-бурих глин у межах досліджуваної території розмиті, розвинені на корінних схилах долини ріки Кільчень. Ці глини являють собою елювіальні утворення кінця пліоцену початку четвертинного віку. Глини щільні, із включенням окислів марганцю, часто вапнякові, із щільними вапняковими стягненнями. Потужність глин 1-12м

Перекриваються алювіальні піски верхньочетвертинними еолово-делювіальними, елювіальними лесовидими суглинками, легкими рідше середніми та важкими сумарною потужністю від декількох до 7,0 м. Від світло-жовтого та жовтого до коричневого  та бурого кольору.

Сучасні елювіальні відклади – ґрунтово-рослинний шар, залягає безпосередньо з поверхні або під насипними ґрунтами, літологічно представлені гумусированим піскуватим суглинком, супіском, чорного й темно-бурого кольору, потужність становить 0,2-1,0 м.

Сучасні техногенні відклади  розповсюджені в місцях життєдіяльності людину. Утворювалися відклади в результаті господарської діяльності людину й з кожним роком мають усе більше практичне значення. Склад порід різноманітний, від відкладів, що змінили свою початкову структуру внаслідок вторинного укладання до промислових і побутових відходів.

Горизонт безнапірний. Рівень ґрунтових вод залягає на глибині від декількох до 7 м.

Водоносність алювіальних відкладів нерівномірна. Дебіт свердловин змінюються від 0,4 л/сек до 1,5 л/сек при зниженнях до 6,0 – 7,0 м.

Якість вод на геології ділянки відрізняється мінливістю. По хімічному типу води відносяться до гідрокарбонатно-сульфатно-натрієвих і сульфатно- гідрокарбонатно-натрієвим.  Сухий залишок коливається в широких межах, іноді досягає величини 4,8 г/л, однак переважним є  – від 1,5 до 3,0 г/л.

Можливо Вас зацікавить: геологія ділянки

Води горизонту піддаються поверхневому забрудненню й часто містять підвищений вміст нітратів органічного походження.

У геоморфологічному відношенні геологічні роботи проводились на лівобережній надзаплавній терасі р.Кільчень, із відносно пологою поверхнею. Надзаплавна тераса ускладнене витягнутими дугоподібними замкнутими зниженнями, які характеризуються застійним гідрогеологічним режимом, та являються акумуляторами поверхневого стоку. Абсолютні відмітки поверхні землі складають 56,5-58,0 м.

геологические изыскания грунта

 

Опубліковано

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *